Latvijas informātikas olimpiādes


TAKAS UN PAVEDIENI


IOI Vispasaules informātikas olimpiāžu (IOI) vietne. Angļu valodā. Informācija par iepriekšējām un nākamajām informātikas olimpiādēm, norādes uz nacionālo un reģionālo informātikas sacensību mājas lapām.
USACO USACO (ASV) sacensību vietne. Angļu valodā. Gada laikā notiek vairākas atklātas sacensības, kurās var piedalīties jebkurš skolēns. Norādes uz citām sacensībām.
Igaunijas IO Igaunijas informātikas olimpiāžu vietne. Igauņu valodā. Uzdevumu formulējumi arī krievu valodā. Daudziem uzdevumiem arī testu komplekti.
Lietuvas IO Lietuvas informātikas olimpiāžu vietne. Lietuviešu valodā.
Tiešsaistes sacensību Vienas no populārākajām regulārajām tiešsaistes programmēšanas sacensībām "TopCoder". Satur arī dažādus izglītojošus materiālus. Angļu valodā.
Polijas IO Polijas informātikas olimpiāžu vietne. Poļu un angļu valodā. Daudziem uzdevumiem arī testu komplekti. Plašs uzdevumu arhīvs.
COCI vietne Horvātijas atklātās informātikas olimpiādes vietne. Angļu valodā. Regulāras tiešsaistes sacensības Plašs uzdevumu arhīvs.
Lielbritānijas OI Lielbritānijas informātikas olimpiāžu vietne. Angļu valodā. Plašs uzdevumu arhīvs. Pēc sacensību stila atšķiras no citām informātikas olimpiādēm.
BrainBashers "BrainBashers"vietne. Plašs loģisko spēļu un paradoksu arhīvs. Angļu valodā.
A.Liepas Neklātienes Matemātikas skola. Latvijā notiekošo matemātikas olimpiāžu un konkursu sākumlapa.
Euler Projekta "Eilers" sākumlapa. Matemātiskas ievirzes uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešams dators. Arī saites uz radniecīgām vietnēm. Angļu valodā.
Rosalind Projekta "Rosalind" sākumlapa. Bioinformātikas uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešams dators. Formāts līdzīgs "Eilera" projektam. Vismaz vienkāršākie uzdevumi ir viegli saprotami bez padziļinātām bioloģijas zināšanām. Angļu valodā.
Mācību video matemātikā, fizikā un ķīmijā - macibuvideo.lv Mācību video matemātikā, fizikā un ķīmijā latviski.
Codecademy Programmēšanas dažādās skriptu valodās apmācību serveris. Angļu valodā.
Programmēšana, neinstalējot programmatūru uz sava datora: "Compileonline" un "Ideone".
ksim KSIM "Cēsis"
ksim Ugāles aktivitātes (KSIM "Ugāle" 1996 - 2015)
Paulis Ķikusts Pauļa Ķikusta piedāvātās pētnieciskās problēmas
Kārlis Podnieks Prof. Kārļa Podnieka eksperimentālā matemātika

Lai dators neatdzistu

olimps! OLIMPS!
clevercode Clevercode.lv
Auces skolotāja Frīda Sarceviča blogs Plašs materiālu apkopojums par programmēšanas tiešsaistes vidēm un citiem ar programmēšanu saistītiem resursiem.
Bebr[a]s Pasaulē lielākais informātikas un loģiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s.
VITI Katru gadu atšķirīgais Ventspils IT izaicinājums.
StartIT Sociālās izglītības projekts ar mērķi palielināt Latvijas iedzīvotāju zināšanas un prasmes, kas aktuālas IT industrijā "StartIT".
Facebook lapa Sejasgrāmata par informātikas olimpiāžu tematiku (uztur "StartIT").

Lasāmviela klusiem vakariem.

uzdevumu_krājums

Citu autoru viedokļi, komentāri, pārdomas LIO kontekstā
Manas pārdomas olimpiāžu (ne tikai informātikas) kontekstā
Mājup