Latvijas informātikas olimpiādes


ARHĪVS
PDF dokumentu nolasīšanai ir nepieciešams Adobe Acrobat reader.
Ja jums tā vēl nav, to var dabūt šeit:

Pēdējo gadu uzdevumu un testu arhīvs atrodas http://lio.e-spiets.lv/.


    Latvijas 10.informātikas olimpiāde (1997)     Latvijas 11.informātikas olimpiāde (1998)
 
    Latvijas 12.informātikas olimpiāde (1999)     Latvijas 13.informātikas olimpiāde (2000)
 
    Latvijas 14.informātikas olimpiāde (2001)     Latvijas 15.informātikas olimpiāde (2002)
 
    Latvijas 16.informātikas olimpiāde (2003)     Latvijas 17.informātikas olimpiāde (2004)
 
    Latvijas 18.informātikas olimpiāde (2005)     Latvijas 19.informātikas olimpiāde (2006)
 
    Latvijas 20.informātikas olimpiāde (2007)     Latvijas 21.informātikas olimpiāde (2008)
 
    Latvijas 22.informātikas olimpiāde (2009)     Latvijas 23.informātikas olimpiāde (2010)
 
    Latvijas 24.informātikas olimpiāde (2011)
 
    Uzdevumi jaunāko klašu skolēniem

     Baltijas 5. informātikas olimpiāde

     Baltijas 6. informātikas olimpiāde:

    Grāmata
"Latvijas informātikas olimpiādes uzdevumi ar atrisinājumiem"
 
Vispasaules 12.informātikas olimpiādes uzdevumi.(28 kB zip)  

Mājup