Latvijas informātikas olimpiādes

LIO Facebook lapa
Vispasaules informātikas olimpiāde

kalendārs Kalendārs
arhīvs Uzdevumu un
testu arhīvs
rezultāti Rezultāti un
panākumi
dokumenti Dokumenti
saites Takas un
pavedieni
clevercode Clevercode.lv
olimps! OLIMPS!
ksim KSIM "Cēsis"

Lai dators neatdzistu

Paulis Ķikusts Pauļa Ķikusta
piedāvātās
pētnieciskās
problēmas
Kārlis Podnieks Prof.
Kārļa Podnieka
eksperimentālā matemātika
StartIT
Jaunumi:
 

 Saskaņā ar olimpiādes organizēšanas kārtības 4.3.5. punktu, rīcības komisija uz Valsts olimpiādi uzaicina arī:

 • Cēsu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolnieku Gvido Jaunzemu,
 • Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolnieku Tomu Zvirbuli.
Lūgums arī šiem dalībniekiem aizpildīt reģistrācijas anketu un atsūtīt uz askola_at_latnet.lv.


Iesildīšanās kārtā tiks izmantots uzdevums "Lakatiņa summa", kas tika izmantots Novada olimpiādē jaunākajai grupai. Šis uzdevums netiks drukāts papīra formā!


 Dalībniekiem ir iespēja olimpiādes laikā izmantot savas klaviatūras un vadu datorpeles ar USB pieslēgumu. Tiem, kas vēlas izmantot šo iespēju, attiecīgās iekārtas ir jāatnes uz datorklasi jau iesildīšanās kārtas laikā un jāatrāda tās žūrijai. Klaviatūrām jābūt bez tādām papildu iespējām kā programmējami taustiņi un/vai iebūvēts kalkulators.


 Neaizmirstiet uz olimpiādi paņemt personu apliecinošu dokumentu!

lio
lio
lio

Valsts olimpiādes sacensības notiks no 26. līdz 28. februārim Ventspils Augstskolā un ir zināma olimpiādes norises kārtība (papildināta ar informāciju par pilsētas autobusu).

Svarīgi! Visiem olimpiādes dalībniekiem (gan skolēniem, gan pavadošajām personām) līdz 12. februārim nepieciešams aizpildīt reģistrācijas anketu un atsūtīt uz askola_at_latnet.lv. Paredzēts, ka visi olimpiādes dalībnieki nakšņo Ventspils Olimpiskā centra viesnīcā.

 Ņemot vērā rezultātu blīvumu, lūgums iespējami ātri dot ziņu par tiem dalībniekiem, kas iepriekšzināmu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties Valsts olimpiādē. Saņemot šo informāciju savlaicīgi, saskaņā ar olimpiādes organizēšanas kārtības 4.3.5. punktu, rīcības komisijai šo dalībnieku vietā būs iespējams uzaicināt citus dalībniekus.

lio

Novada olimpiādes rezultāti.

Uz Valsts olimpiādi uzaicinātie dalībnieki tabulā izcelti un tiem norādīts uzaicināšanas kritērijs (A, B, C vai D saskaņā ar olimpiādes organizēšanas kārtības 4.3.2.punktu).

lio

Novada olimpiāde ir noslēgusies! Paldies visiem, kas nodrošināja tās veiksmīgu norisi!

 • Sacensību serveris https://contest.lio.lv/ ir pārslēgts analīzes režīmā un līdz 2.februārim tā darbosies.
 • Lai pieslēgtos sistēmai, jāizmanto sacensībās izmantotie lietotājvārdi un paroles.
 • Katra novada (pilsētas, novadu apvienības) dalībnieku rezultāti pa e-pastu ir izsūtīti novadu atbildīgajām personām.
 • Ir pieejami uzdevumu teksti jaunākajai un vecākajai klašu grupai, kā arī ievaddatu testi (atsevišķi pa uzdevumiem):
 • Par visām problēmām, kas varētu ietekmēt olimpiādes rezultātus, lūgums ziņot elektroniski (askola@latnet.lv) līdz piektdienas, 17.janvāra plkst. 17.00 - kopējie sacensību rezultāti un uz Valsts olimpiādi uzaicināto dalībnieku saraksts tiks publicēts tikai pēc visu problēmsituāciju izvērtēšanas.
 • Lūgums arī paziņot, kuri dalībnieki olimpiādē nepiedalījās, lai rezultātos šos dalībniekus neiekļautu, kā arī norādīt uz kļūdām dalībnieku datos (vārdu rakstība, nenorādīts vai nepareizi norādīts skolotājs, utt.).

Mazliet statistikas:

 • Reģistrēti 355 dalībnieki (154 jaunākajā grupā, 201 - vecākajā).
 • Kaut vienu risinājumu iesūtīja 274 dalībnieki.
 • Punktus ieguva 191 dalībnieks.
 • Kopējais iesūtījumu skaits - 1829.
 • Sadalījums pa valodām:
  Dalībnieki | Iesūtījumi | Valoda
  ------------+------------+--------------------
  166 | 1116 | C++11 / g++
  42 | 242 | Python 3 / CPython
  40 | 308 | Java / JDK
  22 | 128 | Pascal / fpc
  8 | 35 | Go
  
 • Jaunākajā grupā pirmais dalībnieks 300 punktus ieguva 46 minūtēs, otrais - 49 minūtēs.
lio
lio
lio

Olimpiādi organizē:
 

LU MII    VISC      

Olimpiādi atbalsta
 

Galvenie partneri:
 

Accenture       Emergn Latvia       LIKTA
Atbalstītāji:
 

Microsoft Latvia       Progmeistars       Tom Sawyer Software       whiteCryption       SigmaNet

Valid HTML 4.01 Transitional

Komentārus, ierosinājumus
un vērtīgas ziņas lūdzu sūtīt Mārtiņam Opmanim tlf://67.22.46.89
  . . . . . . . . Eduarda IOI statistika
english
In English

Vietnē izvietotās informācijas un materiālu lietošanas noteikumi:
+ šie noteikumi attiecas uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē http://www.lio.lv un tās apakškatalogu struktūrā.
+ Visa informācija, kas atrodama šajā vietnē, tiek piedāvāta pēc principa "KĀ IR" un var būt kļūdaina. Neviens nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šī informācija var nodarīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Visi materiāli, kas atrodami šajā vietnē, arī tiek piedāvāti pēc principa "KĀ IR". Tajā skaitā lejuplādēšanai publicētie testi nevar tikt izmantoti apelācijām, lai apstrīdētu notikušu sacensību rezultātus. Uzdevumu teksti, testu komplekti un kodējums var būt nepilnīgi un/vai atšķirties no sacensībās izmantotajiem. žūrijas risinājuma programmu teksti var būt nepareizi un/vai nepilnīgi. Neviens, tajā skaitā risinājuma autors, nav atbildīgs par zaudējumiem, ko šo programmu darbināšana var radīt Jūsu datoram, Jūsu psihei, utt.
+ Informācija un materiāli, kas atrodas vietnē, var tikt brīvi izplatīta elektroniski nekomerciālos nolūkos uz tādu nosacījumu, kas ekvivalenti iepriekšaprakstītajiem, pamata. Publicēšanas gadījumā atsaukšanās uz vietni ir obligāta.
+ Materiālu ievietošanu šajā vietnē veic tikai Mārtiņš Opmanis. Tikai viņš var komentēt katra konkrēta materiāla ievietošanas vietnē kontekstu. Mārtiņš Opmanis neatbild par to materiālu saturu, kuru autors nav viņš pats.